Teated

Teated

1.klassi astumiseks vajalikud dokumendid

  • Taotlus Uhtna Põhikooli vastuvõtmiseks
  • Lapse isikut tõendava dokumendi koopia
  • Vanema isikut tõendava dokumendi koopia
  • Koolivalmiduse kaart (väljastab lasteaed)
  • tervisekaardi väljavõte (väljastab perearst)
  • pilt õpilaspileti jaoks (3×4 cm)
  • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Eelnevalt tutvuda Uhtna Põhikooli andmekaitsetingimustega

Palume dokumendid esitada hiljemalt 31.05.2021


		
Teated

QR-mängu testimine Uhtna Põhikoolis

Üheteistkümnendal detsembril viidi Uhtna Põhikoolis läbi Tallinna Ülikooli tudengite projekti Eralasid Lõimiv Uuendus “Turvaline koolitee” raames valminud QR-koodi mängu testimine.

Mäng keskendub viiele erinevale valdkonnale – liikluskäitumine, toitumine, koolikiusamine, mürgistused ja ohtlikute loomadega kohtumine.

Mäng on mõeldud õpetajatele ja noorsootöötajatele kasutamiseks õppevahendina. Liikumisharjumusi kujundav mäng sobib hästi esimese kooliastme õpilastele. Eestimaa heitlikke ilmastikutingimusi arvesse võttes saab mängu mängida nii sise- kui ka välistingimustes ning seda on võimalik mängida igas Eestimaa otsas.
Mänguga on võimalik tutvuda aadressil www.turvalinekoolitee.ee. Ehk on Sinulgi võimalik mängu enda töös rakendada ja lastele läbi selle uusi ja vajalikke teadmisi jagada.