Teated

Teated

1.klassi astumiseks vajalikud dokumendid

  • Taotlus Uhtna Põhikooli vastuvõtmiseks
  • Lapse isikut tõendava dokumendi koopia
  • Vanema isikut tõendava dokumendi koopia
  • Koolivalmiduse kaart (väljastab lasteaed)
  • tervisekaardi väljavõte (väljastab perearst)
  • pilt õpilaspileti jaoks (3×4 cm)
  • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Eelnevalt tutvuda Uhtna Põhikooli andmekaitsetingimustega

Palume dokumendid esitada hiljemalt 31.05.2021


		
Teated

QR-mängu testimine Uhtna Põhikoolis

Üheteistkümnendal detsembril viidi Uhtna Põhikoolis läbi Tallinna Ülikooli tudengite projekti Eralasid Lõimiv Uuendus “Turvaline koolitee” raames valminud QR-koodi mängu testimine.

Mäng keskendub viiele erinevale valdkonnale – liikluskäitumine, toitumine, koolikiusamine, mürgistused ja ohtlikute loomadega kohtumine.

Mäng on mõeldud õpetajatele ja noorsootöötajatele kasutamiseks õppevahendina. Liikumisharjumusi kujundav mäng sobib hästi esimese kooliastme õpilastele. Eestimaa heitlikke ilmastikutingimusi arvesse võttes saab mängu mängida nii sise- kui ka välistingimustes ning seda on võimalik mängida igas Eestimaa otsas.
Mänguga on võimalik tutvuda aadressil www.turvalinekoolitee.ee. Ehk on Sinulgi võimalik mängu enda töös rakendada ja lastele läbi selle uusi ja vajalikke teadmisi jagada.

Teated

Infoks!

Soovitused haridusasutustele: välisreisid, haigusjuhtumi tuvastamine, distantsõpe

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega oleme kogunud kokku täiendavaid soovitusi haridusasutustele kolmel olulisel teemal: välisreiside korraldamine ja väliskülaliste vastuvõtmine, käitumine olukorras, kui haridusasutuses tuvastatakse COVID-19 haigusjuhtum ning distantsõppe läbiviimine.Haridus- ja Teadusministeerium tänab kõiki haridusasutusi keerulises olukorras vastutusrikaste otsuse tegemise valmiduse eest. Oleme saanud hulgaliselt kinnitusi, et meie lasteaiad, koolid, kutse- ja kõrgkoolid ja huviharidusasutused on vajadusel valmis oma tegevust ümber korraldama ning järgivad olulisi ennetusmeetmeid.Soovitused leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt.Oleme oma veebis koondanud ühte kohta ka kõik varasemad haridusasutustele, õpilastele ja lastevanematele jagatud soovitused seoses koroonaviiruse leviku tõkestamiseks vajalike meetmetega. Leiate need siit.Haridus- ja Teadusministeerium