News

Tööpakkumine

Uhtna Põhikool võtab tööle: õppe- ja arendusjuhi (1,0) Tööle asumise aeg 15.08.2024. Kandidaadilt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele, töövaldkonna eelnevat kogemust, väga head eesti keele ja inglise keele oskust, arvutioskust spetsialisti tasemel. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad  esitada 20. maiks virgeong@gmail.com. Info 5553 7838 Virge Ong

1. klassi vastuvõtmine 2024.a

Võtame vastu 1. klassi astujate avaldusi tähtajaga 10. juuni 2024.a. Avaldus on leitav Dokumentide alt https://uhtna.edu.ee/dokumendid/ , saab saata digitaalsena või tuua kooli kantseleisse. Muud dokumendid: Lapse isikut tõendava dokumendi koopia (saab teha koolimajas) Vanema isikut tõendava dokumendi koopia (saab teha koolimajas) Koolivalmiduse kaart (väljastab lasteaed) Pilt õpilaspileti jaoks (3×4 cm) Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (allkirjastada). Eelnevalt […]

Lastevanemate kool

Lastevanemate kool 19. märtsil kell 18.00 Sõmeru keskusehoones. Teema “Mälu ja õppimine”. Lektor Tauri Tallermaa.

Lastevanemate kool

Lastevanemate kool 27. veebruaril kell 18.00 Sõmeru keskusehoones. Teema: “Laste ja noorte peamised vaimse tervise probleemid”. Lektor Kätlin Juurik.