News

Lastevanematekool

Hea lapsevanem, oled väga oodatud uue aasta esimesele lastevanemate kooli kohtumisele 10. jaanuaril kl 18.30. Selleks, et kohtumist paremini ette valmistada palume teil oma osalemisest märku anda täites registreerimisvormi hiljemalt 8. jaanuariks https://forms.gle/KmKD4dJqeCWRZ6XY8

Kutsume teid kaasa mõtlema

Hea lapsevanem! Eelmisel aastal tegi Rakvere vald algust haridusvõrgu arendamisega, kus esmalt vaadeldi suuremat pilti ehk Eesti hariduse strateegilist plaani. Seejärel kaardistati valla hetkeolukord, toodi välja meie valla koolide tugevused ning võimalused, samuti on koostatud tulemus-, tõhusus- ja finantsiliste näitajate analüüs. Peagi valmib suurt pilti hõlmav ülevaade. Selle kõigega on võimalik tutvuda Rakvere valla koduleheküljel. https://www.rakverevald.ee/haridusvorgu_arendamine […]

Uudishimu päev

Eesti Vabariigi presidendi välja kuulutatud uudishimupäev Uhtnas. „Teadmisteni ei ole sirget teed?“ Eesmärk: Väärtustada uudishimu õpingutes ja julgustada õpilasi pusima ning mitte alla andma. Tegevused: Esmaspäeval (14.11.22) ülekoolilisel kogunemisel 5. klassi eestvedamisel otsime vastuseid kahele küsimusele: 1)      Mis on uudishimu? 2)      Kuidas uudishimu on õppimisega seotud? Neljapäeval (17.11.22) ühisarutelud kooliastmeti: 1)      Kuidas uudishimu mitte kaotada? 2)      Mida teha siis […]

1.klassi vastuvõtmine 2023.a

Võtame vastu 1.klassi astujate avaldusi tähtajaga 9. juuni 2023.a. Avaldus on leitav Dokumentide alt https://uhtna.edu.ee/dokumendid/ , saab saata digitaalsena või tuua kooli kantseleisse. Muud dokumendid: Lapse isikut tõendava dokumendi koopia (saab teha koolimajas) Vanema isikut tõendava dokumendi koopia (saab teha koolimajas) Koolivalmiduse kaart (väljastab lasteaed) Väljavõte kaitsesüstimiste kohta (väljastab perearst), kui perearst on Sõmeru tervisekeskuses, […]