Järelevalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Teenistuslik järelevalve: Rakvere Vallavalitsus, Kooli 2, Sõmeru alevik, vallavalitsus@rakverevald.ee