Hoolekogu kontakt

Monica Jaanimets kooli pidaja esindaja monica.jaanimets@rakverevald.ee 5866 4670
Tarvo Plotnik

hoolekogu esimees
kooli toetava organisatsiooni esindaja tarvo.plotnik@gmail.com 5649 3632
Sirje Rebane õppenõukogu esindaja sirjerebane@uhtna.edu.ee 517 5262
  õpilasesinduse esindaja      
   
Jaana Malmberg vilistlaste esindaja moonikesekene@hotmail.com 5597 7164
Liggi Namm

hoolekogu aseesimees
lastevanemate esindaja ligginamm@gmail.com 522 6894
Marko Vahesalu lastevanemate esindaja info@uhtnapuit.ee 528 8224
Katre Haasma lastevanemate esindaja katrehaasma@gmail.com 5342 3188