Hoolekogu kontakt

Toimunud koosolekud: 25.11.2020; 11.02.2021; planeeritav 29.04.2021
Monica Jaanimets kooli pidaja esindaja monica.jaanimets@rakverevald.ee 5866 4670
Tarvo Plotnik

hoolekogu esimees
kooli toetava organisatsiooni esindaja tarvo.plotnik@gmail.com 5649 3632
Sirje Rebane õppenõukogu esindaja sirjerebane@uhtna.edu.ee 517 5262
Kaisa Helena Jalak õpilasesinduse esindaja kaisahelenajalak@uhtna.edu.ee    
   
Jaana Malmberg vilistlaste esindaja moonikesekene@hotmail.com 5597 7164
Liggi Namm

hoolekogu aseesimees
lastevanemate esindaja ligginamm@gmail.com 522 6894
Marko Vahesalu lastevanemate esindaja info@uhtnapuit.ee 528 8224
Margot Tedrema lastevanemate esindaja margot_ok@hotmail.com 503 7022