Eksamid ja tasemetööd


Põhikooli lõpueksamid 2019/2020:


Eesti keel: 1. juunil 2020.
Matemaatika: 4. juunil 2020.
Valikeksam: 10. juunil 2020.


Tasemetööd:


I kooliaste:
4.kl: loodusvaldkond (elektrooniline): 1.-2. oktoober 2019.
3.kl: eesti keel (paberil): 12. mai 2020.

II kooliaste:
7.kl: loodusvaldkond (elektrooniline) 24.-25. september 2019.
6.kl: eesti keel (elektrooniline) 13. mai 2020.