Eksamid ja tasemetööd


Põhikooli lõpueksamid 2020/2021:


Eesti keel: 28. mai 2021.a
Matemaatika: 3. juunil 2021.a
Valikeksam: 9. juunil 2021.a


Tasemetööd:


I kooliaste:
4.kl: loodusõpetus: 23.-24.09. 2020.
4.kl: matemaatika: 30.09-01.10.2020

II kooliaste:
7.kl: loodusõpetus 21.-22.09.2020.
7.kl: matemaatika 28.-29.09.2020