Eksamid ja tasemetööd


Põhikooli lõpueksamid 2018/2019:


Eesti keel: 3. juunil 2019.
Matemaatika: 10. juunil 2019.
Valikeksam: 13. juunil 2019.


Tasemetööd:


I kooliaste:
4.kl: loodusvaldkond (elektrooniline): 2. oktoober 2018.
3.kl: eesti keel (paberil): 8. mai 2019.
matemaatika (paberil): 15. mai 2019.

II kooliaste:
7.kl: loodusvaldkond (elektrooniline) 25. september 2018.
6.kl: eesti keel (elektrooniline) 14. mai 2019.
matemaatika (elektrooniline) 21. mai 2019.