Rubriik: Teated

Tööpakkumised

Uhtna Põhikool otsib uueks õppeaastaks oma meeskonda klassiõpetajat (1,0 ametikohta) ja kehalise kasvatuse (0,8 ametikohta) ja loodusainete (keemia, füüsika, loodusõpetus) õpetajat. Tööle asumise aeg august 2022.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 25.05.2022.a e-aadressil info@uhtna.edu.ee

Täiendav info telefonil 5858 6933

Tööpakkumine

Uhtna Põhikool võtab tööle koolipsühholoogi (ametikoha suurus 0,25).

Lisainfo tel 5858 6933

Uhtna Põhikool -35

TÄHELEPANU!

Seni edasilükkunud Uhtna Põhikooli 35. juubeli tähistmine jääb ära.

1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid

Taotlus Uhtna Põhikooli vastuvõtmiseks (on olemas kooli kodulehel Dokumentide all)

Lapse isikut tõendava dokumendi koopia (saab teha koolimajas)

Vanema isikut tõendava dokumendi koopia (saab teha koolimajas)

Koolivalmiduse kaart (väljastab lasteaed)

Väljavõte kaitsesüstimiste kohta (väljastab perearst)

Pilt õpilaspileti jaoks (3×4 cm)

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (allkirjastada). Eelnevalt tutvuda Uhtna Põhikooli andmekaitsetingimustega (olemas kodulehel)

1. klassi astujatele toimub kooliga tutvumine 19. mail. 

Võtame 1.klassi astujate digiallkirjastatud dokumente vastu e-posti teel info@uhtna.edu.ee

Paberkandjal dokumendid saab tuua Uhtna Põhikooli kantseleisse. 

Palume dokumendid esitada hiljemalt 31.05.2022


		

QR-mängu testimine Uhtna Põhikoolis

Üheteistkümnendal detsembril viidi Uhtna Põhikoolis läbi Tallinna Ülikooli tudengite projekti Eralasid Lõimiv Uuendus “Turvaline koolitee” raames valminud QR-koodi mängu testimine.

Mäng keskendub viiele erinevale valdkonnale – liikluskäitumine, toitumine, koolikiusamine, mürgistused ja ohtlikute loomadega kohtumine.

Mäng on mõeldud õpetajatele ja noorsootöötajatele kasutamiseks õppevahendina. Liikumisharjumusi kujundav mäng sobib hästi esimese kooliastme õpilastele. Eestimaa heitlikke ilmastikutingimusi arvesse võttes saab mängu mängida nii sise- kui ka välistingimustes ning seda on võimalik mängida igas Eestimaa otsas.
Mänguga on võimalik tutvuda aadressil www.turvalinekoolitee.ee. Ehk on Sinulgi võimalik mängu enda töös rakendada ja lastele läbi selle uusi ja vajalikke teadmisi jagada.