1. klassi vastuvõtmine 2023.a.

1. klassi vastuvõtmine 2023.a.

Võtame vastu 1. klassi astujate avaldusi tähtajaga 9. juuni 2023.a.

Avaldus on leitav Dokumentide alt https://uhtna.edu.ee/dokumendid/ , saab saata digitaalsena või tuua kooli kantseleisse.

Muud dokumendid:

  • Lapse isikut tõendava dokumendi koopia (saab teha koolimajas)
  • Vanema isikut tõendava dokumendi koopia (saab teha koolimajas)
  • Koolivalmiduse kaart (väljastab lasteaed)
  • Pilt õpilaspileti jaoks (3×4 cm)
  • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (allkirjastada). Eelnevalt tutvuda Uhtna Põhikooli andmekaitsetingimustega https://uhtna.edu.ee/andmekaitse/