1.klassi vastuvõtmine 2023.a

1.klassi vastuvõtmine 2023.a

Võtame vastu 1.klassi astujate avaldusi tähtajaga 9. juuni 2023.a.

Avaldus on leitav Dokumentide alt https://uhtna.edu.ee/dokumendid/ , saab saata digitaalsena või tuua kooli kantseleisse.

Muud dokumendid:

Lapse isikut tõendava dokumendi koopia (saab teha koolimajas)

Vanema isikut tõendava dokumendi koopia (saab teha koolimajas)

Koolivalmiduse kaart (väljastab lasteaed)

Väljavõte kaitsesüstimiste kohta (väljastab perearst), kui perearst on Sõmeru tervisekeskuses, siis pole väljavõtet vaja

Pilt õpilaspileti jaoks (3×4 cm)

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (allkirjastada). Eelnevalt tutvuda Uhtna Põhikooli andmekaitsetingimustega (olemas kodulehel)