Lääne-Virumaa Noorte Tugila kutsub osalema seminaridel

MINA, SINA, MEIE seminaride sari

  • MINAPILDI kujunemine
  • SUHTED ja sõltuvused
  • KONFLIKTIS on võimalus

Koolitaja ja eripedagoog: Pille Kriisa

  • Kuidas saada paremaks suhtesõltlaseks? 
  • Kuidas ekraan toetab või takistab päris suhtlust?

Sihtrühm: noored vanuses 15-26 eluaastat, kes momendil ei tööta ega õpi; noored 15-26 eluaastat, kes hetkel õpivad aga kaalutlevad õpinguid pooleli jätta

Lisainfo: Oxana Nikitina, e-post: oxana@rakverevald.ee või tel: 5 301 5577 https://www.facebook.com/events/1144643605735894/

Aastal 2015 kutsuti ellu „Noorte Tugila“ programm eesmärgiga toetada noori, kes ei õpi ega tööta (NEET – Not in Employment, Education or Training). 

Oled noor, vanuses 15-26? Sa ei tea täpselt, mis sind huvitab? Kas leida omale hobi, minna õppima, vabatahtlikuks või hoopis tööle? Ja kui, siis kuhu?

Soovid rohkem teada tööturust, tööelust ja haridusvõimalustest? Vajad tuge, et oma mõtetes selgus luua?

Loe rohkem Lääne-Virumaa Noorte Tugila kohta siit: https://www.facebook.com/laanevirumaanoortetugila/

Heade soovidega

Sirli Kapper

Turvalisuse ja rahvatervise spetsialist

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

E-post: Sirli.Kapper@virol.ee

Tel: + 372 524 1280