Uhtna Põhikool
  TUNNIPLAAN
  TEATED
  ÜLDTUTVUSTUS
  ÕPPETÖÖ
  KONTAKT
  JÄRELEVALVE
  INIMESED
  TÖÖPAKKUMISED
  LAPSEVANEMALE
  LASTEABI
  DOKUMENDID
  PROJEKTID II (töös)
  PROJEKTID I (lõppenud)
  HUVITEGEVUS
  SÕPRUSKOOLID
  SÜMBOOLIKA
  STATISTIKA
  PILDIGALERII
  KONSULTATSIOONID
  SAAVUTUSED
  TEISED MEIST
  KOHALA KOOL
  E-KOOL
  TEK
   Erasmus+ koostööprojekt/Erasmus+ partnership
 
Comenius 1

Uuri lähemalt: http://uhtnalasteprojekt.blogspot.com  

 

Lõppes projekt:
Visiting friends in Europe
Osalesime Comenius 1 projektis, mis on Socratese projekti allprojekt. Comenius on rahvusvaheline koostööprogramm, mille eesmärgiks on koolidevahelise koostöö kaudu edendada haridust, lähendada erinevaid kultuure ja võimaldada õpetajatele kogemuste vahetamist.
Meie õppekasvatustöö arendusliku projekti mõte oli kaasata sellesse kogu koolipere: õpilased, õpetajad, koolitöötajad ja lapsevanemad.

Partnerid olid
Koordineeriv kool:
UK, North Road Primary School
Partnerkoolid: UK, Firthmoor Primary School
PRANTSUSMAA, Gondeau A Primary School;
PRANTSUSMAA, Ecole du Sacre Cœur;
HISPAANIA, Colegio Publico de Infantil Y Primaria Alces;
HISPAANIA San Miguel Arcangel
Koordinaator Uhtna Põhikoolis: Sirje Tiilen

Projekti eesmärgid:

 • ümbritsevas piirkonnas arendada keeleoskust ja innustada õpilaste keeleõpet;
 • arendada võõrkeele kasutamist suhtlemisel;
 • anda õpilastele informatsiooni teiste riikide ja laste tegevuse kohta, kasvatades selle kaudu humaansust, sallivust, mõistmist ning koos sellega anda  panus maailma paremaks muutmisel;
 • motiveerida õpetajaid rikastama õpetamisrepertuaari ning koos sellega avardada õpilase maailmapilti;
 • osalemine projektis annab suure tõuke integratsiooniks Euroopa kultuuri ning paikkonna arengusse.

Konkreetsed tulemused:

 • projektis ettenähtud tegeluste ja lõpp-produkti kaudu arendada õpilaste julgust, eneseväljendust suhtlemisel, keelekasutust ja laiendada kultuurilisi sidemeid;
 • arendada õpilastes loovust igapäevaseks toimetulekuks;
 • rikastada oma kooli õpilasi teiste maade laste kogemustega ja anda teavet enda, oma pere, kooli ja maa kohta;
 • arendada õpetajate oskusi erivajadustega õpilaste efektiivsemaks integreerimiseks tavakooli (võrdsete võimaluste andmist kõigile lastele);
 • keeleoskuse arenemise ja sellest projektist saadavate kogemuste kaudu saada järgnevateks aastateks motivatsiooni uute rahvusvaheliste sidemete loomiseks;
 • saada uusi oskusi ja võimalusi IT mitmekülgsemaks kasutamiseks suhtlemisel teiste maade ja rahvastega.
  Meie projekti loomakesed on huvitatud kõigest, millega me koolis tegeleme, kuidas me üksteisest hoolime. Nad tahavad näha meie armsaid kodusid, tutvuda perekondadega ja meile armsate inimestega. Tahavad näha laste joonistusi, lugeda meie lugusid ja luuletusi. Nad on kõigest huvitatud. Läbi loomade silmade (näiliselt), tutvuvad meiega meie partnerid Inglismaalt, Prantsusmaalt ja Hispaaniast. 

SÕBRAD KOOS

SÕBRAD KOOS....

INGLISMAA, EESTI, HISPAANIA
MARTINIQUE, PRANTSUSMAA KOHTUVAD.

KUI SUL KURBUS ON HINGES, SIIS SEDA TEA,
ET IKKA ON AITAMAS SÕBER NII HEA.

KOKO, JUSS, NUTTY JA GWENADOU,
TIMON JA GORDI JA STEVIE KA.

KUI SUL KURBUS ON HINGES, SIIS SEDA TEA,
ET IKKA ON AITAMAS SÕBER NII HEA. ALATI.


Esimene aasta algas sellega, et erinevad loomad edastasid infot vastavast kohalikust piirkonnast/kogukonnast – kohalik keskkond ja pilguheit iga maa kultuuri.

 • Lapsed õppisid tundma kohalikke kunstimeistreid ja vaatasid piirkonda läbi kunstniku silmade.
 • Läbi projekti rändasid loomad teistesse projektist osa võtvatesse maadesse. Nad kohtusid ja sõbrustasid ning õppisid tundma kohalikku piirkonda ning selle maa kultuuri.
 • Nende kohtumised on iga-aastased ning seal jagatakse erinevaid kogetud seiklusi.

Teisel aastal laiendati lähiümbruse uurimist maakondlikule ja vabariiklikule tasandile. Võrreldi ja anti ülevaade spordisündmustest ning suurematest rahvuslikest pidustustest -traditsioonidest.

Kolmandal aastal jagavad ja tutvustavad osalejamaad oma muusikat, laule ja tantse.

 

Vaata pilte pildigaleriist!

 

   
  Avaleht   Tagasiside   Sisukaart   Liigu üles