Uhtna Põhikool
  TUNNIPLAAN
  TEATED
  ÜLDTUTVUSTUS
  ÕPPETÖÖ
  KONTAKT
  JÄRELEVALVE
  INIMESED
  TÖÖPAKKUMISED
  LAPSEVANEMALE
  LASTEABI
  DOKUMENDID
      Dokumendi register (KIS)
  PROJEKTID II (töös)
  PROJEKTID I (lõppenud)
  HUVITEGEVUS
  SÕPRUSKOOLID
  SÜMBOOLIKA
  STATISTIKA
  PILDIGALERII
  KONSULTATSIOONID
  SAAVUTUSED
  TEISED MEIST
  KOHALA KOOL
  E-KOOL
  TEK
   Erasmus+ koostööprojekt/Erasmus+ partnership
 
Dokumendid

Kooli üldtööplaan 2018/2019 13.12.2018 11:34
Üldtööplaan

Erasmus+ projektipäevade programm 07.10.2018 10:20
Programm

Kooli üldtööplaan 2017/2018 10.09.2018 08:20
Üldtööplaan 2017/18

1.kl vahendid 2018.a sügisel 25.05.2018 08:07
1.kl vahendid 2018. a sügisel

Õpilasliinid 05.12.2017 11:06
Bussigraafikud

Kooli üldtööplaan 2016/17 29.06.2017 08:01
Kooli üldtööplaan 2016/17

Kooliastumise taotluse lisa 10.05.2017 11:37
LISA taotlusele

Hoolekogu koosoleku protokoll 09.02.2017 12:02
28.11.2016

Uhtna Põhikooli arengukava 2017-2021 27.01.2017 11:30
Uhtna Põhikooli arengukava 2017-2021

Erasmus+ "Kunst ja traditsioonid" 11.10.2016 08:45
Erasmus+ "Kunst ja traditsioonid" Strateegilist koostööprojekti tutvustav voldik.

Aastaraamat2015-16 20.06.2016 11:30
Uhtna kooli aastaraamat 2015-16

Uhtna Pk sisehindamise kord 04.04.2016 10:35
2016

Lastevanemate küsitluse kokkuvõte 31.03.2016 10:09
2016

Kokkuvõte rahuloluküsitluse tulemustest 07.03.2016 10:22
Jaanuar 2016

Rahuloluküsitlused 14.01.2016 13:44
2011-2015

Uhtna Põhikooli päevakava ja õppekorraldus 23.09.2015 13:58
Päevakava ja õppetöö korraldus

Lisa7 Loodusainete ainekava 18.08.2015 11:26
Loodusainete ainekava

Lisa11 Kehalise kasvatuse ainekava 18.08.2015 11:24
Kehalise kasvatuse ainekava

Lisa8 Sotsiaalained 18.08.2015 11:23
Sotsiaalained

Lisa9 Kunstiainete ainekava 18.08.2015 10:09
Kunstiainete ainekava

Lisa10 Tehnoloogiaõpetuse ainekava 18.08.2015 08:50
Tehnoloogiaõpetuse ainekava

Lisa12 Informaatika ainekava 18.08.2015 08:18
Informaatika ainekava

Lisa13 Õpetamine lihtsustatud õppekava alusel 18.08.2015 08:16
Õpetamine lihtsustatud õppekava alusel

Lisa6 Matemaatika ainekava 18.08.2015 08:13
Matemaatika ainekava

Lisa5 Võõrkeelte ainekava 18.08.2015 08:10
Võõrkeelte ainekava

Lisa1 Tunnijaotusplaan 18.08.2015 08:09
Tunnijaotusplaan

Lisa2 Loovtööde läbiviimise ja kaitsmise juhend 18.08.2015 08:08
Loovtööde läbiviimise ja kaitsmise juhend

Lisa3 Hindamise korraldus Uhtna Põhikoolis 18.08.2015 08:07
Hindamise korraldus Uhtna Põhikoolis

Lisa4 Eesti keele ja kirjanduse ainekava 18.08.2015 08:06
Eesti keele ja kirjanduse ainekava

Uhtna Põhikooli õppekava üldosa 18.08.2015 07:51
Uhtna Põhikooli õppekava üldosa

Arvutiklassi kasutamise kord 06.11.2014 10:53
Arvutiklassi kasutamise kord

Uhtna Põhikooli palgakorralduse juhend 08.09.2014 07:23
palgakorralduse juhend

Aastaraamat 2013-14 25.06.2014 11:24
Aastaraamat 13-14

Hoolekogu moodustamise kord 24.03.2014 12:34
Hoolekogude moodustamise kord

Põhimäärus 24.03.2014 12:29
Uhtna kooli põhimäärus

KODUKORD 08.03.2013 11:45
Uhtna Põhikooli kodukord

Arenguvestluse läbiviimise kord 27.11.2012 15:31
Arenguvestluse läbiviimise kord

Taotlus 25.04.2012 12:42
Taotlus kooli astumiseks

Avaldus koolist lahkumiseks 02.02.2012 10:45
Avaldus koolist lahkumiseks

Ametijuhendid 09.12.2011 09:31
Õpetaja ametijuhend

Õpilasliinide sõidugraafikud 19.09.2011 10:17
Õpilasliinide sõidugraafikud. Sama info Sõmeru valla koduleheküljel.

Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord 14.06.2011 09:44
Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord 14.04.2011 13:33
Õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Vilistlase mälestused Uhtna koolist 04.02.2011 15:09
Palun mälestused saata rebane.sirje@gmail.com

Vilistlase mälestused Kohala Koolist 04.02.2011 15:09
Palun oma mälestused saata: rebane.sirje@gmail.com

8. klassi üleminekueksami korraldamine 03.05.2010 10:04
8. klassi üleminekueksam

Ürituste/võistluste, ekskursioonide kord. 12.01.2010 10:10
Üritustel/võistlustel osalemise, ekskursioonide, matkade, õppekäikude jms läbiviimise kord.

   
   Avaleht      Tagasiside      Sisukaart      Liigu üles